FITNESS

CENNIK SQUASH-page-001

REGULAMIN


1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody w recepcji Klubu Diva Elite Fitness Club;

2. Uczestnik Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu;

3. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów;

4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;

5. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry;

6. Podstawą do korzystania z usług klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny w Recepcji Diva Elite Fitness Club.

7. Cena karnetu oraz jednorazowego biletu nie uwzględnia ubezpieczenia;

8. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

9. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej;

10. Rezerwacji kortu można dokonać telefonicznie, poprzez e-mail, lub bezpośrednio w recepcji Diva Elite Fitness Club.

11. Bezkosztowa anulacja rezerwacji kortu może nastąpić maksymalnie 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry;

12. Jeśli anulacja rezerwacji odbywa się do czterech godzin przed rozpoczęciem gry – klient zostaje obciążony kosztem 70% wartości usługi. Poniżej czterech godzin przed rozpoczęciem gry – klient zostaje obciążony kosztem 100% wartości usługi.

13. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłek i okularów ochronnych;

14. Uszkodzenie wypożyczonego sprzętu do gry w squash skutkuje koniecznością pokrycia 100% jego wartości;

15. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu sportowym nie pozostawiającym śladów na parkiecie kortu – obuwie z tzw. podeszwą kauczukową (antypoślizgową) przeznaczone do sportów halowych;

16. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;

17. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortów tylko i wyłącznie w okularach ochronnych. Pozostałym klientom zaleca się grę w okularach ochronnych;

18. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze rzeczy tj. torby, napojów, zegarków, telefonów komórkowych oraz takich które naruszają bezpieczeństwo użytkowników podczas gry;

19. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

20. Osoby korzystające z usług klubu mają do dyspozycji szatnie w których znajdują się szafki z kluczykami;

21. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie kluczyka do szafki powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowego kluczyka, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wymiany zamka w szafce w wysokości 30 zł.

22. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania gry należy pozostawić w zamkniętej szafce. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafce lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności;

23. Na żądanie klientów, Klub wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Klubu;

24. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z kilkudniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.

25. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie lub nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie Klubu.

26. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym uczestnikom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

27. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy korzystania z usług Klubu, a co za tym idzie do nie zawierania umowy na korzystanie z usług klubu bez podawania przyczyn.

28. Osoba, która wykupuje karnet lub jednorazowy bilet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

29. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Aktualizacja: 30 sierpnia 2017r.

Informacje i zapytania Recepcja Spa i Wellness tel. +48 94 35 36 060

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki

Live Chat

Kup Voucher