INFORMACJE

1. Właścicielem i wydawcą kart jest Diva Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu a karty obowiązują na usługi świadczone przez Diva Sp. z o.o. na terenie Diva SPA w Kołobrzegu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16 oraz u Partnerów, z którymi Diva SPA zawarła umowę na honorowanie kart. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.

2. Karta Diva Club Member (DCM) jest kartą imienną. Ma nadrukowane imię i nazwisko posiadacza, numer apartamentu oraz nazwę karty, a także skrót najważniejszych zasad posługiwania się kartą. Karta wydawana jest bezterminowo.

3. Karty nie można sprzedać, odstępować ani scedować praw z karty na inną osobę.
Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą karta została wystawiona.
Personel Diva SPA ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby posługującej się kartą. W przypadku stwierdzenia rozbieżności personel Diva SPA ma prawo kartę zatrzymać a właściciel karty ma prawo podjąć kroki określone przepisami prawa.
W uzasadnionych przypadkach właściciel karty może odwołać jej ważność.

4. Członkiem Diva Club (DC) może zostać Właściciel apartamentu, który podpisze umowę o współpracę z Diva Sp. z o.o.

5. Karta upoważnia do korzystania w Diva SPA w Kołobrzegu ze zniżek od cen podstawowych na usługi wymienione i opisane co do wysokości na rewersie karty.
Zniżki obowiązują wyłącznie od cen podstawowych.
Zniżki nie mają zastosowania w przypadku ofert specjalnych, ofert okazjonalnych, promocji, obniżek, bonusów, pakietów i jakichkolwiek innych ofert, w których Diva SPA zastosowała do kalkulacji cenny inne niż podstawowe.
W żadnym lokalu gastronomicznym w Diva SPA, w którym podawany jest alkohol zniżki nie obowiązują na napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 20% (20 vol.)

6. Korzyści płynące z różnych ofert specjalnych i okazjonalnych w Diva SPA i posiadania karty DCM nie sumują się. Rabaty cenowe lub ilościowe nie sumują się.
Posiadacz karty DCM ma prawo wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty, tzn. może zdecydować się na skorzystanie z oferty specjalnej lub rabatu od ceny podstawowej z tytułu posiadania karty.

7. Cena podstawowa – to cena pełna, standardowa, najwyższa w danej kategorii, od której liczone są przez Diva SPA zniżki. Cenę podstawową określa Diva SPA.
Ceny ofert specjalnych np.: pobytów 7 dniowych, pakietów świątecznych itp. nie mogą być uważane za cenę podstawową i nie podlegają udzielaniu od nich zniżek.

8.  Aby skorzystać ze zniżek, należy każdorazowo poinformować, że jest się posiadaczem karty DCM oraz okazać kartę:
– W recepcji
– Przy zamawianiu posiłków w restauracji lub przy wchodzeniu do sali z bufetami, lub przy składaniu zamówienia w kawiarni Figiel
– Przy wejściu do The Q i przy składaniu zamówień w barze.
– W recepcji SPA
oraz innych miejscach, w których zamierza się zrealizować należną zniżkę.

9. Zakres zniżek:
Pokoje – zniżka dotyczy jedynie pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także pokoju dla dzieci.
Gastronomia – zniżka dotyczy jedynie posiadacza karty i osób mu towarzyszących, w sumie nie więcej niż 8 osób. Aby skorzystać ze zniżki należy kartę okazać przed złożeniem zamówienia.
SPA – zniżka dotyczy jedynie osób w pokoju, zameldowanych wraz z posiadaczem karty.
W przypadku braku meldunku przyjmuje się, że są to dwie osoby dorosłe i do dwojga dzieci.

10. Kody na karcie: H – hotel, G – gastronomia, SPA – Spa, B – basen.

11. Opłaty za kartę, utrata karty:

a. Wydanie pierwszej karty DCM jest bezpłatne.
b. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty od posiadacza karty pobierana jest opłata w wysokości 50 zł tytułem wyprodukowania nowej karty. Utratę karty i chęć otrzymania nowej należy zgłosić do Działu Marketingu Diva SPA.

12. Posiadacz karty DCM ma prawo do jej zwrotu właścicielowi. Zwrot karty jest równoznaczny z rezygnacją ze zniżek jakie daje posługiwanie się kartą.

13. Korzystanie z karty DCM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez posiada- cza karty. Posiadacz karty wyraża zgodę na przechowywanie jego danych przez Diva Sp. z o.o. oraz danych związanych z wykorzystywaniem karty. Dane te będą używane przez Diva SPA do celów informacyjnych i promocyjnych. Diva Sp. z o.o. nie wymienia, nie sprzedaje i nie wypożycza tych danych firmom lub osobom nie związanym bezpośrednio z Diva Club.

Aktualny Regulamin Diva Club znajduje się pod adresem: http://www.hoteldivaspa.pl/pl/hotel/regulamin_kart

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki

Live Chat

Kup Voucher