INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DIVA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 16,

2. wszelkie informacje na temat Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora można uzyskać pod numerem telefonu +48 94 353 60 00 oraz adresem e-mail: administracja@hoteldivaspa.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, 78-100 Kołobrzeg,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      1. dokonania rezerwacji, a następnie wykonania umowy zawartej z administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

      2. marketingu bezpośredniego administratora lub dochodzenia roszczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej umowy,

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, a tym samym wykonanie umowy z administratorem,

8. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG,

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki

Live Chat

Kup Voucher